Berlinknits - Yarn Festival 2017 - 30.9. - 1.10.Berlinknits - Yarn Festival 2017 - 30.9. - 1.10.

Berlin

Berlin, the place to be !

More ideas for your weekend in Berlin:

www.berlin.de
www.visitberlin.de
www.berlin-info.de

Traveling with kids:
www.berlin-mit-kindern.de
www.kinderberlin.de